Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.snsu.cz

Stav so​uladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Metodickým pokynem k tomuto zákonu a splňují všechna důležitá pravidla v něm stanovená.

Přístupnost obsahu

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný odpovídající prohlížeč:

– formát PDF – společnost Adobe Systems poskytuje volně ke stažení prohlížeč Adobe Reader (https://get.adobe.com/cz/reader/)

– formáty DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům prohlížeč dokumentů řady Office volně ke stažení. (http://office.microsoft.com/cs-cz/)

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1.11.2022 dle metodických pokynů Ministerstva vnitra.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte na adresu info@nakit.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice se obracejte na příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz