Ministerstvo vnitra a NAKIT
pořádali III. ročník konference o eGovernmentu

SNADNÁ NAVIGACE SVĚTEM ÚŘADŮ III.

19. listopadu 2019 od 9:00 hod.
Pražský hrad – Míčovna
Pražský hrad
Praha 1- Hradčany

Logo Ministerstvo vnitra a NAKIT

Mapa České Republiky

Vstupné

Pro zaměstnance veřejné správy byl vstup zdarma.

Ceník registračních poplatků pro ostatní účastníky naleznete
ZDE.

Připomínáme účastníkům konference, že při vstupu do areálu Pražského hradu je třeba projít bezpečnostní kontrolou. Doporučujeme využít vstup ulicí U Prašného mostu (vstup od zastávky tramvaje Pražský hrad), kde bude pro účastníky konference pro urychlení kontroly vyhrazen samostatný rám.

 

Program

9:00 Začátek konference
Úvodní slovo ministra vnitra
9.10 Blok I. Zákon o právu na digitální služby
Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií
Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a ředitel NAKIT
10:10 Blok II. Portálová řešení
Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu ministerstva vnitra
Eva Pecháčová, projektová manažerka ministerstva práce a sociálních věcí
Kryštof Zrcek, ředitel sekce sociálního pojištění, ČSSZ
11:00 přestávka
11:20 Blok III. Řízení ICT
Ondřej Felix, digitální šampion
Radoslav Bulíř, náměstek pro řízení sekce 02, ministerstvo financí
Jiří Šafránek, vedoucí odboru informačních technologií, Krajský úřad Olomouckého kraje
Josef Praks, ředitel odboru projektového řízení a informačních technologií, ministerstvo kultury
12:00 Blok IV. Novinky eGovernmentu
Marek Beneš, vedoucí oddělení koordinace a provozu ICT, ministerstvo vnitra
Pavel Kolář, Česká bankovní asociace
Petr Kuchař, ředitel odboru hlavního architekta, ministerstvo vnitra
Zdeněk Zajíček, president ICT unie
12:50 oběd
13:50 Blok V. Zahraniční zkušenosti
Jens Krieger Røyen, ředitel odboru pro mezinárodní spolupráci z Dánské digitalizační agentury
14:20 Blok VI. Digitální technické mapy
Jiří Čtyroký, ředitel sekce prostorových informací, Institut pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy
Lenka Vrzalová, vedoucí odd. legislativy, Český úřad zeměměřičský a katastrální
David Valíček, oddělení koordinace a řízení Dohody o partnerství, ministerstvo pro místní rozvoj
Petr Filipi, vedoucí oddělení PO4, ministerstvo průmyslu a obchodu
Eva Kubátová, vedoucí oddělení geoinformatiky, ministerstvo vnitra
15:00 Blok VII. A) Co nový zákon přinese OVM a občanům?
Roman Vrba, ředitel odboru, ministerstvo vnitra
Radim Karásek, vedoucí Oddělení analýz legislativy eGovernmentu ministerstvo vnitra
Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů, ministerstvo vnitra
Lenka Vrzalová, vedoucí odd. legislativy, Český úřad zeměměřičský a katastrální
Zdeněk Hrach, oddělení projektů eGovernmentu, ministerstvo vnitra
15.35 Blok VII. B) Co nový zákon přinese OVM a občanům?
Roman Vrba, ředitel odboru, ministerstvo vnitra
Radim Karásek, vedoucí Oddělení analýz legislativy eGovernmentu ministerstvo vnitra
Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů, ministerstvo vnitra
Kateřina Černá, projektová manažerka NAKIT
Zdeněk Hrach, oddělení projektů eGovernmentu, ministerstvo vnitra
Konec konference

 

 

 

Registrace

Omlouváme se, registrace na konferenci byla ukončena. Na záznam přímého přenosu z konference konané 19.11.2019 se můžete podívat zde.

 

Video

Snadná navigace světem úřadů III.

Galerie